ไทยแวร์โลกไอทีแห่งอนาคต

บทความ-โปรแกรมฟรีน่ารู้Comments are off for this post.

You Are Here:ไทยแวร์โลกไอทีแห่งอนาคต

ไทยแวร์.คอม  เป็นเว็บไซต์สัญชาติไทยที่รวมโปรแกรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สร้างขึ้นมาโดยคุณธรรณนพ สมประสงค์ นักโปรแกรมเมอร์มืออาชีพเพื่อให้ผูใช้บริการได้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปทดลองใช้งาน ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2542 เป็นเวลา 16 ปี สาเหตุที่ก่อตั้งไทยแวร์ขื้นมาเนื่องมาจากผู้ก่อตั้งต้องการที่จะหางานอดิเรกทำเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จึงเปิดเว็บไซต์ไทยแวร์.คอม ขึ้นมา สาเหตุที่เปิดเว็บไซต์ไทยแวร์ขึ้นมานั้นมาจากสมัยก่อนเว็บไซต์ที่ดาวน์โหลดซอฟแวร์ยังไม่มีในประเทศไทย เขาจึงต้องการที่จะรวบรวมซอฟแวร์ไทยและของต่างประเทศมารวบรวมอยู่ในที่เดียวกันเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการเลือกดาวน์โหลดของคนไทย เพราะเมื่อก่อนนั้นจะดาวน์โหลดซอฟแวร์ต้องใช้การแปลภาษาอังกฤษก่อนซึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจในภาษาของต่างประเทศดีนัก อีกจุดประสงค์สำคัญของผู้ก่อตั้งคืออยากจะให้เป็นแหล่งสร้างรายได้และพัฒนาอาชีพของนักโปรแกรมเมอร์ของคนไทย เพื่อให้นักโปรแกรมเมอร์ได้โชว์ศักยภาพในการเขียนซอฟแวร์ ซึ่งการอัพโหลดไทยแวร์นั้นจะไม่มีค่าใข้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นนักโปรแกรมเมอร์เก่งๆ จึงสามารถหารายได้จากการที่มีคนมาติดต่อขอซื้อซอฟแวร์ของเขาหรือว่ามีคนมาติดต่อขอลงทุนด้วยเป็นต้น

ในปัจจุบันไทยแวร์.คอม ได้เปิดตัวในรูปแบบขององค์กรบริษัทมาเป็นเวลาแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2548 จากทีมงานที่มีเพียง 1-2 คนเท่านั้น แต่ปัจจุบันไทยแวร์ได้พัฒนาและขยายองค์กรโดยมีทีมงานทั้งหมดจำนวน  24 คน โดยการแบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ

1.ขายสินค้าออนไลน์

2.ทีมพัฒนาคอนเทนต์และเขียนข่าว

3.ขายโฆษณาหรือสี่อ

ซึ่งไทยแวร์.คอม ยังมุ่งมั่นในคอนเซ็บเดิม คือการเป็นศูนย์รวมซอฟแวร์ของไทย ผู้จัดตั้งกล่าวว่า ถ้าได้มีโอกาสได้เห็นคนไทยที่เขียนซอฟแวร์แล้วส่งมาที่ไทยแวร์.คอม แล้วประสบความสำเร็จเขาจะเกิดความภาคภูมิในตัวของนักโปรแกรมเมอร์ท่านนั้น และมีภาคภูมิในตัวเองด้วยที่ได้ก่อตั้งเว็บไซต์นี้ขึ้นมา ในปีหน้าไทยแวร์.คอมจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ในด้านเทคโนโลยีและข่าวสารของซอฟแวร์ที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นก่อนปีที่ผ่านมา ทางทีมงานจะมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการอินเตอร์เน็ต วงการไอที วงการซอฟแวร์ของคนไทยให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อให้ทั่วโลกได้เห็นความสามารถของคนไทยว่าไม่ได้เป็นรองชาติไหนๆ และได้รับการยอมรับในวงการอินเตอร์เน็ตจากทั่วโลก ในปีหน้านี้ทางไทยแวร์จะพัฒนาจะมีเนื้อหา รูปแบบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ในวงการไอที หรือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆในเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ซอฟแวร์ไทยเป็นที่รู้จักของเหล่าซอฟแวร์อื่นๆ ทั่วโลก

About the author:

Top