ไทยแวร์โลกไอทีแห่งอนาคต

November 12, 2016 admin 0

ไทยแวร์.คอม  เป็นเว็บไซต์สัญชาติไทยที่รวมโปรแกรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สร้างขึ้นมาโดยคุณธรรณนพ สมประสงค์ นักโปรแกรมเมอร์มืออาชีพเพื่อให้ผูใช้บริการได้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปทดลองใช้งาน ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2542 เป็นเวลา 16 ปี สาเหตุที่ก่อตั้งไทยแวร์ขื้นมาเนื่องมาจากผู้ก่อตั้งต้องการที่จะหางานอดิเรกทำเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จึงเปิดเว็บไซต์ไทยแวร์.คอม ขึ้นมา สาเหตุที่เปิดเว็บไซต์ไทยแวร์ขึ้นมานั้นมาจากสมัยก่อนเว็บไซต์ที่ดาวน์โหลดซอฟแวร์ยังไม่มีในประเทศไทย เขาจึงต้องการที่จะรวบรวมซอฟแวร์ไทยและของต่างประเทศมารวบรวมอยู่ในที่เดียวกันเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการเลือกดาวน์โหลดของคนไทย เพราะเมื่อก่อนนั้นจะดาวน์โหลดซอฟแวร์ต้องใช้การแปลภาษาอังกฤษก่อนซึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจในภาษาของต่างประเทศดีนัก อีกจุดประสงค์สำคัญของผู้ก่อตั้งคืออยากจะให้เป็นแหล่งสร้างรายได้และพัฒนาอาชีพของนักโปรแกรมเมอร์ของคนไทย เพื่อให้นักโปรแกรมเมอร์ได้โชว์ศักยภาพในการเขียนซอฟแวร์ ซึ่งการอัพโหลดไทยแวร์นั้นจะไม่มีค่าใข้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นนักโปรแกรมเมอร์เก่งๆ จึงสามารถหารายได้จากการที่มีคนมาติดต่อขอซื้อซอฟแวร์ของเขาหรือว่ามีคนมาติดต่อขอลงทุนด้วยเป็นต้น ในปัจจุบันไทยแวร์.คอม ได้เปิดตัวในรูปแบบขององค์กรบริษัทมาเป็นเวลาแล้วตั้งแต่วันที่ […]